Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ISIC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

18/1/11

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ISIC & SKYPE


NEW GLOBAL PARTNERSHIP
RENEWAL OF VOUCHER PROMOTION WITH SKYPE

Benefit Description
After the successful promotion of the Skype” UP TO 60 MINUTES FREE CALLING” that expired December 31st, 2010, ISIC is pleased to announce that this promotion has been renewed:
ISIC Card holders get up to 60 minutes free calling to landlines and mobile phones

Conditions
This promotion is exactly the same which was launched in October and expired December 31st, 2010
This promotion is valid until May 31st, 2011 (which is the last day to request a free voucher code)
Only one voucher code per card holder is available
Card holders who have downloaded a voucher code during the last promotion are allowed to download another voucher code
The length of the free calling is maximum 60 minutes but can be less, depending on the country from/to the card holder wishes to call
This promotion is valid for ISIC

Accessing the Benefit
ISIC holders access this benefit via an online landing page where they have to verify their student status.
Once verified as a full time student, ISIC holders receive an email with a link that needs to be confirmed. This link expires after 24 hours and cannot be recovered.
Once the link has been confirmed, they receive their online voucher code within the next 24 hours.
The voucher code can be redeemed via their Skype account and gives access to up to 60 minutes free calling to landline and mobile phones.

If you have further questions please email: kchatzimorakis@isic.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου